Bejegyzések

A bizonyítvány kiállítva

Azt hiszem, ez történet megmutatja a különbséget az V. századi elpártolás, a világi hatalommal paráználkodó kereszténység és a Krisztus életmódját nem csak szájával követő I. századi hívők között. Ez az az eset, amikor egy pogány is megelőzi az ilyen “keresztényeket” az Isten országában. “Élt Alexandriában egy Hüpatia nevű nő. Theón filozófus lánya volt, de olyan magas műveltséggel rendelkezett, hogy túlszárnyalta filozófus kortársait. A Pótinosztól származó platóni iskola nyomdokaiba lépett, és az összes filozófiai tudományokat fejtegette tanítványainak. Ezért aztán hozzá csődültek mindenhonnan azok, akik a filozófiával akartak foglalkozni. Műveltségéből fakadó tisztes tekintélye miatt előfordult, hogy személyesen elment az elöljárókhoz is, de szerényen, és semmiféle szégyent nem jelentett, ha férfiak körében tartózkodott. Mindnyájan még inkább tisztelték és csodálták ugyanis bámulatos mértékletessége miatt. Épp emiatt támadt akkor irigység. Mivel egyre gyakrabban

Iréneusz – Az eretnekek ellen V. Könyve

Iréneusz ( Εἰρηναῖος) – Az eretnekek ellen (vagy: Eretnekség ellen) Adversus Haereses (röviden AH) V. Könyv teljes fordítása 5. Könyv A fordítás forrása az angol fordítás: http://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book5.html Forrás: weboldal: www.churchofgod.hu Letölthető Word dokumentum Letölthető PDF dokumentum A gall területen élő Iréneusz Lyon ( Lugdunum) felvigyázója (püspök) volt és a korai gnosztikus tanítások ellen írta öt könyvét, amely fordításban még nem jelent meg magyarul. Ebből közlünk bizonyos részletet.  Iréneusz 140 körül Kis-Ázsiában született, és 202-ben halt vértanúhalált. “IRENEUSZ, Póthinosz püspök presbitere volt, aki Galliában a lugdunumi (=Lyon) egyházat kormányozta. Ezen város vértanúinak ügyében egyháza követként Rómába küldte saját nevére nézve is megtisztelő, Eleuthérioszhoz címzett irattal. Miután a kilencvenedik életévéhez közel járó Póthinosz elnyerte a vértanúság koszorúját, őt állították helyére. Úgy tartják